Universitat Auto\u00f2noma de Barcelona

 


SIMULADOR DE MATRÍCULA 2011-12. ESTUDIS DE PSICOLOGIA

 

A QUI VA ADREÇAT EL SIMULADOR?

Va adreçat als/a les estudiants que:

·         Durant el curs actual (2010-11) són estudiants de la llicenciatura en psicologia, i que...

·         Durant el proper curs (2011-12) continuen els seus estudis, indistintament com a estudiants de llicenciatura o com a estudiants de grau en psicologia

 

PER A QUÈ SERVEIX EL SIMULADOR?

Per a poder millorar les prediccions sobre el nombre d’estudiants que cursaran les assignatures, i molt particularment les optatives.

 

EL SIMULADOR SUPOSA UNA RESERVA DE PLAÇA?

En absolut, no suposa ni una reserva de plaça ni un compromís de cap mena per part de l’estudiant. Només és un estudi predictiu i prou.

 

PERQUÈ S’HA D’ENTRAR AMB EL NIU?

El NIU ens proporciona només un criteri per evitar informació redundant, ja que ens permet garantir que cada estudiant faci només una única simulació. En tot cas,

les dades es processen de manera completament anònima.

 

QUÈ PASSA SI NO FAIG LA SIMULACIÓ?

No passa absolutament res. Però si no obtenim una mostra significativa d’estudiants que facin la simulació, no podrem planificar adequadament el nombre de

places que hem d’oferir a les assignatures optatives pel curs vinent, en que es programen per primera vegada TOTES les assignatures optatives del nou grau;

per tant no podem basar-nos en el comportament de matrícula de cursos anteriors.

 

QUÈ HE DE SABER PER FER LA SIMULACIÓ?

·         El curs 2011-12 només es programaran assignatures del grau en psicologia

·         Si per al curs 2011-12 fas l’adaptació al grau, les assignatures que cursaries són exactament les que matricularies.

·         Si per al curs 2011-12 continues a la llicenciatura, les assignatures que cursaries són les de grau, però matricularies les seves equivalents segons la taula

        d’adaptacions (pot clicar aquí Taula d'adaptacions per veure la taula d’adaptacions. En alguns casos, trobaràs que per cursar una assignatura de

        grau tens la possibilitat de triar entre dues assignatures a matricular. Aquesta tria és completament indiferent, ja que la docència que rebràs serà la de

        l’assignatura de grau equivalent.

·         El curs vinent s’organitzaran els horaris per mencions de grau.

 

QUÈ HE DE FER ABANS DE LA SIMULACIÓ?

·         Definir si és més probable que t’adaptis al grau o que continuïs a la llicenciatura. Per això, abans de fer la simulació de matrícula, et pot ser d’ajuda fer

        la simulació d’adaptació, clicant aquí Simulació d'Adaptacions .Entre altres coses, això et permetrà fer una estimació del nombre assignatures optatives

        que et convé cursar el curs vinent.

·         En quin semestre s’impartiran les assignatures optatives. Clicant aquí Optatives grau psicologia trobaràs el llistat

        d’assignatures, organitzades per mencions i per semestres.

·         Quins horaris tindran les assignatures optatives. Clicant aquí Simulació horaris trobaràs una simulació dels horaris del curs vinent.

        Sobre aquests horaris, has de saber que encara són provisionals, però en tot cas es garanteix la compatibilitat total entre totes les assignatures d’una

        mateixa menció. Alhora, existeix una alta compatibilitat d’horaris entre les següents parelles de mencions:

o    Psicologia de la salut i psicologia del treball i les organitzacions

o    Psicologia clínica de la infància i l’adolescència i psicologia clínica d’adults

o    Anàlisi i intervenció psicosocial i anàlisi i intervenció psicoeducativa

Clica aquí per anar a la simulació Simulador de Matrícula